Gorica se pripravlja na sprejem tridesetih mladih Estoncev, Bolgarov, Avstrijcev, Slovenev, Madžarov ter Italijanov, ki jih veže želja po rušenju zidov med narodi in državami; pripravljeni so presentiti tiste, ki mislijo, da je Evropska Unija koristna (ali škodljiva) izključno za ekonomski sistem in dokazati, da je človek lahko obenem ponosen na svoje korenine ter odprt svetu in njegovim novostim. K nam bodo prispeli 3. januarja in bodo teden dni preživeli v strukturi Karitasa, ki deluje v ulici Vittorio Veneto. Glavni pobudnik ter organizator je združenje Diagonalpeadria (v glavnem študentje 2. letnika SID-a), ki so kot glavno temo izbrali moto: meja, kot vsakdanja stvarnost mladine. S svežim in jedernatim naslovom JUMPING IN EUROPE bodo razpavljali o spremembah, ki jih bodo doživele bodoče države članice EU. Teden bo potekal v znamenju iger, debat, simpozijev, prijetnih obiskov ter srečanj z odgovornimi ISIG-a. Cilj je vzpostaviti globoke odnose med mladimi gosti, saj je to tudi glavni namen Komisije EU, ki podpira tovrstne projekte med mladimi Evropejci. Pobuda se bo odvijala, prvič v Gorici, v sklopu mladinskega programa “Programma Gioventù”, ki je aktiven že deset let, glavno zaslugo pa nosi program za kooperacijo med mejami (prisoten le v Furlaniji Julijski krajini in Venetu), ki vse skupaj finančno podpira s prispevki, ki jih navadno posveti tržnim namenom. To je gotovo najboljši dokaz, da se EU ni treba bati in podčrtuje občuteno potrebo vseh generacij po socialni in kulturni integraciji.

 

Arianna Oliviero